Detta är den minsta och lättaste av Bugaboos vagnmodeller, speciellt utformad för användning i stadsmiljö snarare än terräng. Få andra liknande vagnar kan mäta sig med Bee vad gäller smidighet och styrkontroll.

Bee

Detta är den minsta och lättaste av Bugaboos vagnmodeller, speciellt utformad för användning i stadsmiljö snarare än terräng. Få andra liknande vagnar kan mäta sig med Bee vad gäller smidighet och styrkontroll.